UZMANLIK ALANLARI

  • Ortopedik travmatoloji (kırık ve çıkıkların tedavisi)
  • Kaynamayan Kırıklar (psödoartrozlar)
  • Yanlış kaynamalar (malunion)
  • Enfekte kaynamama
  • Pediatrik ortopedi (Çocukların ortopedik hastalıkları)
  • Nöromüsküler hastalıkların ortopedik tedavileri
  • Erişkinde ve çocukta deformite düzeltilmesi
  • Erişkinde ve çocukta boy uzatma ameliyatları
  • Ayak hastalıkları
  • Kemik ve eklem iltihapları (osteomyelit / septik artrit)